Thưởng 5 triệu + Hoàn trả 1% mỗi tuần. Tỷ lệ hoàn trả : 1%. Thưởng nạp đăng ký : 100%.
Tặng ngay 200% chào mừng thành viên lần đầu nạp.